Allahumma sholli wa salim ‘alaa

Sayyidina wa maulana muhammadin

‘adada maa fi ‘ilmillahi sholata

Da’imatan bida wa min mulkillahi

 

Wasiyate Kyai Umar maring kita

Mumpung sela ana dunya dha mempengo

Mempeng ngaji ilmu nafi’ sangu mati

Aja isin aja rikuh kudu ngaji

 

Dha ngajiha marang sedulur kang ngerti

Aja isin najan gurune mung bayi

Yen wus hasil entuk ilmu lakonono

Najan sithik nggonmu amal dilanggengno

 

Aja ngasi gegojegan dedolanan

Rina wengi kabeh iku manut syetan

Ora kena kanda kasep sebab tuwa

Selagine durung pecat sangka nyawa

 

Ayo konco padha guyub lan rukunan

Aja ngasi pisah congkrah lan neng-nengan

Guyub rukun iku marakake ruso

Pisah congkrah lan neng-nengan iku dosa

 

Ing sahrene dawuh rukun iku nyata

Ayo enggal dha nglakoni aja gela

Aja rikuh aja isin aja wedi

Kudu enggal dilakoni selak mati

 

Mula ayo bebarengan sekolaho

Mesti pinter dadi bocah kang utama

Budhi pekertine becik sarta tata

Woh-wohane bakal bekti marang wong tuwa

 

Ing sahrene dawuh rukun iku cetha

Ayo enggal dha nglakoni aja gela

Ayo sekolah nyang madrasah Al-Qur’an

Padha ngaji Qur’an ana Mangkuyudan

 

P.S: dedicated to all santri mangkuyudan, just remember it:) Allahummaghfirlahu..

Iklan